Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy

OPASKA BEZPIECZEŃSTWA DLA SENIORA W WIEKU 65+

Utworzono dnia 23.02.2023

USŁUGI WSPARCIA NA RZECZ SENIORÓW W WIEKU 65 LAT I WIĘCEJ ZAMIESZKUJĄCY NA TERENIE GMINY WIERZBICA W RAMACH PROGRAMU „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023

                Gmina Wierzbica – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023.

                Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w artykule 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik  Ustaw pozycja 568, z późniejszymi zmianami).

ADRESACI:

                Program jest skierowany do osób starszych w wieku 65 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Wierzbica, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

CEL:

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia oraz poprawę poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych w wieku 65 lat i więcej.

ZAKRES:

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu będzie obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

REALIZACJA:

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem moduł II programu. Program będzie realizowany do 31.12.2023 roku i może zostać przedłużony przez Gminę na kolejne lata po uzyskaniu finansowania ze środków Budżetu Wojewody

Moduł II, mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tak zwanej „opieki na odległość”.

                W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tak zwanych „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w następujące funkcje:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

- detektor upadku,

- czujnik zdjęcia opaski,

- lokalizator GPS,

- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

                Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

                Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.

                Program będzie realizowany z chwilą przyjęcia uchwały Rady Gminy Wierzbica w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Wierzbicy na rok 2023” który planowany jest na najbliższą sesję Rady Gminy w terminie do 15.03.2023r.

Ilość osób które będą zakwalifikowane do programu będzie uzależniona od liczby osób zainteresowanych przystąpieniem do programu spełniających kryterium uczestnictwa oraz wysokości dofinansowania przyznanego ze środków budżetu Wojewody na realizację zadania. Ilość miejsc w programie jest ograniczona, Gmina Wierzbica złożyła zapotrzebowanie dla 80 opasek dla Seniorów na zabezpieczenie usługi „teleopieki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub ich opiekunowie proszeni są o zgłaszanie się osobiście bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy ul. Kościuszki 73,                                          oraz pod numerem telefonu: 48 618 24 21, 618 24 56 celem przystąpienia do programu.

                UDZIAŁ W PROGRAMIE „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2023” JEST BEZPŁATNY!

 

 

                                                                                                                                                             Piotr Pyrka

                                                                                                                             -/Kierownik GOPS Wierzbica/-

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny